Klapne

Preklopka je uređaj koji svojom izvedbom i funkcijom omogućuje usmeravanje marerijala željenom pravcu. Ugrađuje se u gravitacionim transportnim linijama na mestima gde je potrebno menjati pravac kretanja transportovanog materijala. Koristi se kod transporta zrnastih, brašnastih i komadastih materijala.

Osobine

  • Jednostavna i čvrsta konstrukcija (lako i sigurno rukovanje);
  • Male gabaritne dimenzije (ušteda prostora);
  • Transportni prostor zatvoren i vodo nepropusan;
  • Higijenski uslovi rada, bez gubitka materijala;
  • Isključena mogućnost preopterećenja.

Sastavni delovi preklopke su: kućište sa jednim ulazom i dva ili tri izlaza, klapne, oslonjene preko osovine i kliznih čaura na stranice kućišta. Osovina je povezana sa ručicama za komandovanje sa jedne strane i graničnikom položaja sa druge strane. Na svakom od izlaza nalaze se prirubnice za vezu sa transportnim uređajem. Preklopka se isporučuje sa ručnim, elektromotornim i pneumatskim pogonom.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533