Spiralno motani i Silosi iz tabli

”Statik” d.o.o. je u Srbiji jedna od vodećih firmi u oblasti proizvodnje i montaže silosa i celokupne prateće opreme.

Silose izrađujemo po “LIPP“ tehnologiji, koja predstavlja najnapredniju tehnologiju za izradu silosa.
Bogato iskustvo firme “Statik” u proizvodnji i montaži silosa svedoči referenc lista sa preko 100 izvedenih objekata širom Srbije.
Izrađujemo silose za skladištenje žitarica, brašna, stočne hrane, hemijskih, građevinskih materijala, kao i za ostale zrnaste i praškaste materijale.

Statik kompanija jedina kompanija koja poseduje tehnologiju proizvodonje silosa na zavrtanj. Debljina tabli iznosi od 0.8mm do 4 mm . Takođe mogućnost montaže u celom svetu.

Za sve detaljnije informacije naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju.

Tehnologija duplog falca

“LIPP“ sistem duplog falca je najnaprednija tehnologija za izradu silosa u svetu. Način izrade je potpuno jedinstven. Motanje počinje uvođenjem trake u mašinu, obrezivanjem u horizontalu, nabacivanjem i montažom krova nakon čega silos raste vertikalno u vis dok se ne završi.

Traka širine 495 mm se uvodi u mašinu za rolovanje gde se vrši profilisanje trake kako je to prikazano na slici.Formira se falc širine 30-40mm oko tela silosa koji ima ulogu u ojačanju same konstrukcije silosa.

Širok spektar materijala se može koristiti za izradu silosa, međutim najčešće se koristi klasična čelična traka i pocinkovana čelična traka.

Tipovi silosa:

  • Silosi sa gravitacionim pražnjenjem
  • Silosi sa prinudnim pražnjenjem

Po LIPP tehnologiji se pored silosa mogu izrađivati rezervoari i tankovi različitih dimenzija, u zavisnosti od želja i potreba naših cenjenih klijenata.

Za sve detaljnije informacije naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533