Penobeton

U savremenom građevinarstvu fokus je na kvalitetu, ekologiji, uštedi energije, uštedi vremena i ekonomskoj efikasnosti. Sve ovo se može postići jednim materijalom – penobetonom.

Penobeton je savremeni materijal za koji se sa sigurnošću može reći da će u budućnosti omogućiti lakšu i sigurniju gradnju.

Penobeton je vrsta lakog poroznog betona. Pore su zatvorene i uniformno raspoređene. Stvaraju se mehaničkim mešanjem prethodno napravljene pene, cementa i/ili vode.

Struktura penobetona uslovljava kompleks fizičkih i mehaničkih osobina, što ga čini visokoefektivnim građevinskim materijalom. U poređenju sa drugim lakim betonima, penobeton predstavlja budućnost u savremenom građevinarstvu.

Korišćenje penobetona je danas još značajnije imajući u vidu da korišćenje penobetona smanjuje emisiju gasova staklene bašte, doprinosi energetskoj efikasnosti, a samim tim i štiti čovekovu okolinu.

Penobeton je idealan za široku primenu. Može se proizvoditi u opsegu gustine od 400 kg/m3 do 1.600 kg/m3 i u opsegu čvrstoće na pritisak od 1 MPa do 15 MPa.

Primena:

  • 300-450 kg/m3 za ispune
  • 500-600 kg/m3 laki blokovi
  • 700-1600 kg/m3 blokovi i prefabrikovani elementi.

Prednosti PENOBETONA:

Ekologija
Penobeton je ekološki čist materijal, proizveden od potpuno prirodnih materijala. Ne škodi ljudima kao ni životinjama i nema štetan uticaj na okolinu.

Termo i zvučna izolacija
Zahvaljujući poroznoj strukturi, penobeton je veoma dobar termoizolacioni materijal. Njegova termoizolaciona svojstva su 3 – 3,5 puta bolja od klasične opeke. Korišćenjem penobetona, dodatna izolacija nije potrebna.
Zahvaljujući svojim jedinstvenim karakteristikama, penobeton se može uporediti sa drvetom. On “diše”, zadržava toplotu zimi i čuva svežinu leti. Mikroklima u kućama izgrađenih od penobetona je izuzetno prijatna.

Mala težina
Blok izrađen od penobetona, je skoro tri puta lakši od klasične opeke istih dimenzija, što omogućava značajnu uštedu u troškovima transporta, i samog rada.
Penobeton se veoma lako lije i veoma je gladak što omogućava izlivanje slojeva od 40 mm kao i povećanje izlivene površine po jedinici vremena.

Pritisna čvrstoća
Što je penobeton stariji, ima i veću pristisnu čvrstoću. Nakon 28 dana, pristine čvrstoća penobetona je 3,5-5,0 MPa.

Energetska ušteda
Objekti izgrađeni od penobetona poseduju veoma dobre termoizolacione karakteristike, čime se smanjuju troškovi grejanja i hlađenja čak i do 40%.

Vatrootpornost
Penobeton spada u grupu nezapaljivih materijala. Može izdržati opterećenje vatrom sa jedne strane zida od minimum 5-7 sati.
Sprovedeni su testovi u kojima je zid od penobetona debljine 150 mm bio izložen sa jedne strane temperaturom od 1200°C u periodu od 5 časova, i u toku tog perioda temperatura sa druge strane zida popela se na svega 46°C.
Slični testovi sprovedeni su u raznim krajevima sveta i svi pokazuju dobre karakterisike penobetona.
Ono što je veoma važno je to da kada penobeton izložite dejstvu vatre on ne emituje štetne ili otrovne supstance, pare ili dim.

Akustična svojstva
Penobeton veoma dobro apsorbuje zvuk. To je glavni razlog zašto se on koristi kao zvučno-izolacioni sloj u višespratnim stambenim zgradama.

Ekonomska efikasnost:

  • ušteda u armaturi za temelje – usled svoje male težine, elementi od penobetona smanjuju opterećenje za 25-30%
  • ušteda u troškovima transporta (do 50%) – penobeton se proizvodi na samom gradilištu i nema potrebe za korišćenjem dizalica
  • ušteda u troškovima rada – manji broj neophodnih radnika
  • ušteda u vremenu – veoma lako i brzo se lije i nema potrebe za upotrebom vibro-uređaja
  • ušteda u troškovima završnih radova (15-20%) – površinski sloj penobetona je gladak što smanjuje potrebu za završnim radovima
  • ušteda u energiji (do 40%)
  • usled smanjenja potrebne debljine zidova, korisna površina u zgradama se značajno povečava.

Za sve informacije oko penobetona stojimo Vam na raspolaganju.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533