Velike licence

„Statik“ d.o.o. Kovin poseduje sledeće licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine:

P040G1 – Projekti građevinskih konstrukcija objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

P040M3 – Projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

P120M3 – Projekti transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije za putnička pristaništa i luke.

P121G1 – Projekti građevinskih konstrukcija za pristane.

P204G1 – Projekti građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

P204M1 – Projekti termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I040G1 – Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanoh zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

I040M3 -Izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena.

I121G1 – Izvođenje građevinskih konstrukcija za pristane.

I204G1 – Izvođenje građevinskih konstrukcija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I204M1 – Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

I204M3 – Izvođenje radova na transportnim sredstvima, skladištima i mašinskim konstrukcijama za silose kapaciteta preko 20.000 m3.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533