Vibroizuzimači

Vibroizuzimači imaju namenu da obezbede efikasno i efektivno isticanje materijala na kontrolisan način iz silosa ili levka za punjenje. Mnogi materijali su sporotekući, te se primenom vibroizuzimača obezbeđuje da materijal bilo da je vlaknast, granularan ili fino sitan, istekne iz silosa.

Jednostavna i čvrsta konstrukcija (lako i sigurno rukovanje). Male gabaritne dimenzije omogućuju uštedu prostora (po vertikali). Eliminiše degradaciju, segregaciju, naglo isticanje, i osigurava kompletno pražnjenje. Vibracije doprinose da materijal ima jednaku nasipnu gusinu istiskujući vazduh iz međuprostora, što je veoma bitno radi lakšeg isticanja.

Vibroizuzimač se isporučuje u kompletu, a konačna montaža vrši se na mestu postavljanja. Sastavni delovi: gornji cilindrični deo, donji sklop danca sa konusom,unutrašnji sklop, spona, elastična veza sa šelnama i vibromotor.
Vibro motor se isporučuje kao trofazni sa podesivim ekscentričnim tegovima.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533