Razdelnici

Okrugli razdelnik u procesnoj industriji, namenjen je za raspodelu zrnastih, brašnastih i sitno komadastih materijala u prehrambenoj i hemijskoj industriji.
Sastoji se od kućišta sa raspodelnom cevi, kućišta sa mikro-prekidačima koji određuju položaj raspodelne cevi i pogona koji može biti ručni i elektromotorni.

Električna instalacija mora biti izvedena po svim važećim propisima da bi se obezbedio bezbedan i siguran rad pogonskog i ragulacionih uređaja.

KONTAKT


Adresa:

Smederevska 72
26220 Kovin
Republika Srbija

E-mail: statik@kovin.info

Telefoni:
+381-13-741-224
+381-13-741-533